OBȚINERE AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

                 a) Obținerea Certificatului de Urbanism

Este documentul premergător obținerii autorizației de construire eliberat de administrația publică locală prin care sunt stabilite condițiile în care puteți construi pe amplasamentul respectiv.

                  b) Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea avizelor și obținerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism

Presupune întocmirea documentației scrise și desenate solicitate de autorități, în conformitate cu legile în vigoare,  pentru emiterea avizelor solicitate de către Primărie prin Certificatul de Urbanism.

Documentația se întocmește conform cu tema de proiect și conceptul aprobat,  cu respectarea regulamentelor și legilor fiecărei autorități în parte.

                  c) Obținerea autorizației de construire

Este actul prin care administrația publică locală avizează soluția prezentată de solicitant (are la  bază certificatul de urbanism) și certifică dreptul de începere a lucrărilor.